درمان در استانبول

درمان در استانبول

درمان در استانبول

درمان در استانبول شامل تعداد زیادی از تخصص های پزشکی مانند عمل های کاهش وزن مانند بوتاکس معده، بالون معده، آستین معده، عمل لوله آزمایش نوزاد، حجامت، سقط جنین، درمان واریس و درمان طب جایگزین مانند طب سوزنی است.