دندانپزشکی زیبایی در استانبول

دندانپزشکی زیبایی در استانبول

دندانپزشکی زیبایی در استانبول دندانپزشکی زیبایی در استانبول علاوه بر تاج دندان شامل انواع روش های زیبایی مرتبط با دندانپزشکی مانند لبخند هالیوودی، روکش های دندانی، لومینیرهای دندانی و ایمپلنت های دندانی می باشد. همچنین شامل سفید کردن و تمیز کردن دندان با لیزر است.